Złamanie kości promieniowej typu Collesa

złamanie typu Collesa

Do złamań kości promieniowej dochodzi stosunkowo często, szczególnie w sportach kontaktowych. Złamanie typu Collesa to najczęstszy rodzaj złamania dalszej części kości promieniowej.

Złamanie kości promieniowej typu Bartona

złamanie typu burtona

Złamania w obrębie przedramienia to częsta grupa urazów, szczególnie w sportach kontaktowych. Istnieje kilka typów złamań w tym obszarze, z których jedno to złamanie Burtona.

Złamanie trzonu kości ramiennej

złamanie trzonu kości ramiennej

Złamanie trzonu kości ramiennej występuje w wyniku urazu bezpośredniego kończyny górnej, Oprócz unieruchomienia, integralną częścią leczenia jest fizjoterapia.

Zespół zatoki stępu (STS)

zespół zatoki stępu

Kanał stępu jest to tunel na pograniczu kości skokowej i piętowej, w ich przednio bocznej części. W wyniku różnych czynników może dojść do pojawienia się bólu wynikającego z podrażnienia struktur zawartych w kanale.