Nawykowe i nawrotowe zwichnięcie rzepki

zwichnięcie rzepki

Zwichnięcie rzepki, jest to całkowite przemieszczenie się tej kości poza powierzchnię rzepkową kości udowej. Wystąpić może zarówno poprzez uraz, jak i bezurazowo.

Uszkodzenie chrząstki trójkątnej

uszkodzenie chrząstki trójkątnej

Uszkodzenie chrząstki trójkątnej (TFCC) jest uszkodzeniem trójkątnego kompleksu chrząstkowo – włóknistego znajdującego się pomiędzy kością łokciową, a kośćmi nadgarstka. Może spowodowane być nagłym urazem lub nagromadzeniem się mikrourazów kompresyjnych nadgarstka prowadzących do uszkodzenia.