Bóle idiopatyczne barku

Problemy bólowe z barkiem nie zawsze są oczywistego pochodzenia. Czasem powstają bez wyraźnej przyczyny urazowej. Błędem jest diagnozowanie barku nie wychodząc poza jego obszar, gdyż to najbardziej skomplikowany staw w ciele. Odpowiednia diagnoza wymaga uwzględnienia wielu czynników, mających wpływ na powstanie dolegliwości bólowych.

Dolegliwości barku stanowią niekiedy złożony problem. W przypadku nagłego bólu niepoprzedzonego urazem, pojawiającego się w nocy oraz podczas ruchów, niespecyficznie w różnych miejscach barku, przyczyna może być kumulacyjna oraz stresogenna.

Oznacza to, że kompleks barkowy reaguje wtórnie na wiele obszarów ciała. Kiedy są one w restrykcji, problemie, po pewnym czasie w barku pojawia się ból, jako konsekwencja tych globalnych zaburzeń, mających połączenie z barkiem poprzez różne układy.

Jakie obszary najbardziej wpływają na bark?

 • Przepona oddechowa – poprzez swoje połączenie z żebrami odgrywa ważną rolę w oddziaływaniu na mięsień zębaty przedni, który przyczepia się do żeber. Jest to mięsień odpowiadający za stabilizację łopatki. Wyhamowanie mięśnia lub przykurcz wskutek konsekwencji złego działania przepony, może wpłynąć negatywnie na ruchomość łopatki. Przepona poprzez wzmożone napięcie, może również zmienić niekorzystnie ciśnienie w klatce piersiowej, skutkiem jest ograniczenie drenażu i regeneracji struktur kończyny górnej.
 • Szyja – powięź szyjna jest połączona z naczyniami krwionośnymi barku, sztywność powięzi prowadzi do kompresowania naczyń, a więc wpływa na cyrkulację płynów odżywczych i oczyszczających tkanki.
 • Serce- problemy chorobowe serca lub powstałe w wyniku stresu mogą obciążać niektóre struktury obręczy barkowej. Nerw błędny unerwiający serce, posiada istotne połączenie z napięciem mięśni kapturowych oraz z pobudzeniem stresowym organizmu.
 • Narządy wewnętrzne – zaburzenia trawienne np. zaparcia, zgaga mają związek ze zmianą ciśnienia w jamie brzusznej. Konsekwencją zazwyczaj jest nieprawidłowe działanie przepony i kolejno niekorzystny wpływ na ruchomość klatki piersiowej. Przepona jest unerwiona z segmentów szyjnych kręgosłupa, skąd wychodzą nerwy zaopatrujące bark. Niekorzystne jej działanie może wpływać zarówno drogą biomechaniczną oraz nerwową na mięśnie barku.

Co w takim razie jest przyczyną bólu barku?

Jest to mocno zależne od człowieka. Każdy posiada inna budowę anatomiczną, każdy też ma inną historię urazów, zabiegów, przeżyć emocjonalno-stresowych oraz inny rodzaj pracy.

Występuje wiele potencjalnych czynników, które decydują o tendencji do bólu. Poniższe przykłady przybliżą, jak zaburzenia na wyżej wymienionych strukturach mogą przyczynić się do powstania bólu:

 • Na kompleks barkowy może wpływać klatka piersiowa i tkanki z jej przedniej strony. Jedną z głównych ról w zaburzeniu ruchomości klatki piersiowej, odgrywają negatywny stres i emocje. Wpływają one szkodliwie na dynamikę oddechu. Jeśli żebra nie pracują w pełnym zakresie, przepona oraz inne mięśnie przyczepiające się do żeber, będą mniej elastyczne. Kolejno, ma to związek z usztywnieniem powięzi wokół barku, czego skutkiem stają się sklejenia w poszczególnych warstwach i ból. Z przedniej strony dyskomfort bólowy może wynikać ze sztywności mięśnia piersiowego mniejszego oraz powięzi obojczykowo- piersiowej. Z tyłu ze sklejenia powięzi w bruździe między mięśniem obłym mniejszym, a podgrzebieniowym.
 • Negatywne emocje będą również miały wpływ na osierdzie czyli „worek” otaczający serce. Osierdzie łączy się z powięzią szyjną, co może pośrednio wywierać wpływ na naczynia barku. Unerwione jest ono z tego samego odcinka kręgosłupa co mięśnie barku. Nadmierna stymulacja osierdzia poprzez obciążenia emocjonalne, „podrażnią” segmenty kręgosłupa C3-C5. Serce posiada ogromną wrażliwość na negatywne emocje np. lęk, rozczarowanie.
 • Sklejenia powięzi i wzmożone napięcia mięśni barku mogą mieć swoja przyczynę w siedzącym trybie pracy. Wynika to z brak ruchu oraz przyjmowanej postawy, która generuje tendencje do skrócenia tkanek z przedniej strony klatki piersiowej.

Jak wyleczyć idiopatyczny ból barku?

Leczenie będzie zależne od tego, jakie części ciała powiązane z barkiem okażą się problematyczne. Na pewno będzie kluczowe przywrócenie prawidłowego oddechu i wyciszenie stresu. Za pomocą terapii czaszkowo-krzyżowej skutecznie można wyregulować, wyciszyć pobudzony układ nerwowy. A zatem odpowiednia ruchomość klatki piersiowej będzie priorytetem. Pacjent otrzyma ćwiczenia pomagające przywrócić równowagę oddechową, przyczyni się to również do obniżenia poziomu stresu.

Jeśli ruchomość klatki piersiowej i kręgosłupa, zaburzyły narządy wewnętrzne bądź przepona, terapeuta odpowiednio rozluźni te rejony i uruchomi poprzez terapię manualną, wisceralną.

W przypadku problemów trawiennych, pomocna może się okazać zmiana nawyków żywieniowych. Oczywiście konieczne jest usunięcie barier, które podtrzymują dysfunkcje barku i wpływają na niego, lecz potrzebne jest lokalne rozluźnienie mięśni barku i przywrócenie odpowiedniego nawodnienia powięzi poprzez techniki manualne.

Proponowane metody leczenia idiopatycznego bólu barku

 • Osteopatia
 • Terapia manualna
 • Terapia CranioSacralna
 • Kinesiotaping
 • Trening medyczny

Treści z serwisu fizjoterapeutaradzi.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy użytkownikiem serwisu a jego lekarzem, fizjoterapeutą czy osteopatą. Serwis ma z założenia charakter informacyjno-edukacyjny co przyczynia się do poszerzenia świadomości
i wiedzy pacjenta, i pozwala dokonać wyboru, które sam, suwerennie podejmuję. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, zawartych w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z osobą specjalizująca się w danej dziedzinie. Administratorzy nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających
z wykorzystania informacji zawartych w serwisie, z pominięciem i nie przestrzeganiem procedur medycznych w tym badań (przedmiotowego/podmiotowego, diagnostyki, stworzenia planu
terapii itp.)

Dominik Konieczny

Dominik Konieczny

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Student Medycyny Osteopatycznej na Still Academy of Osteopathy. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu fizjoterapii i osteopatii m.in. Terapii Cranio-Sacralnej Upledgera, Osteopatycznej diagnostyki i leczenia narządów trzewnych, kręgosłupa, stawów obwodowych. Przez wiele lat związany z Centrum Zdrowia Biegacza. W terapii stosuje zintegrowane podejście do leczenia człowieka, które opiera się na wykorzystaniu wiedzy z zakresu fizjologii, anatomii oraz psychologii, jak również na szerokiej obserwacji ciała, jako największej i najmądrzejszej "encyklopedii" wiedzy o człowieku. Ciągle poszerza swoje możliwości terapeutyczne poprzez zdobywanie wiedzy zarówno na szkoleniach oraz z książek. W leczeniu pacjentów wykorzystuje różne podejścia terapeutyczne. W przeszłości uprawiał lekkoatletykę- rzut oszczepem. Prywatnie lubi uprawiać sport oraz interesuje się psychologią, rozwojem duchowym.

Zobacz inne nasze wpisy