Czym jest fizjoterapia?

Fizjoterapia to integralna i dosyć „młoda” część obszaru nauk medycznych. Ostatnie lata bezsprzecznie wskazują na jej dynamiczny rozwój, a zainteresowanie tą dziedziną nauki potwierdza stale rosnąca liczba fizjoterapeutów. Aktualnie to jeden ze standardów postępowania.

Fizjoterapia określana jest jako udzielanie świadczeń zdrowotnych mających na celu utrzymywanie, rozwijanie bądź przywracanie zdolności funkcjonalnych i ruchowych. Powyższe działania odpowiednio wcześnie wdrożone przyspieszają powrót pacjentów do zdrowia i do bezwzględnie potrzebnych czynności dnia codziennego. Fizjoterapeuta posiada niezbędne kompetencje do badania, oceniania, diagnozowania czy programowania przebiegu rehabilitacji danego pacjenta. Dlatego też zawód fizjoterapeuty wiąże się z posiadaniem szerokiej wiedzy z zakresu nauk podstawowych dotyczących teorii takich jak anatomia i fizjologia, a także umiejętności właściwego wykorzystania procedur masażu, terapii manualnej czy metod specjalnych. Badania i testy funkcjonalne wykonywane przez terapeutę są bardzo pomocne w przypadku kontroli uzyskiwanych efektów, co pozwala na ciągłe monitorowanie lub ewentualną modyfikację procesu leczniczego. 

Fizjoterapia określana jest jako udzielanie świadczeń zdrowotnych mających na celu utrzymywanie, rozwijanie bądź przywracanie zdolności funkcjonalnych i ruchowych. Powyższe działania odpowiednio wcześnie wdrożone przyspieszają powrót pacjentów do zdrowia i do bezwzględnie potrzebnych czynności dnia codziennego. Fizjoterapeuta posiada niezbędne kompetencje do badania, oceniania, 

diagnozowania czy programowania przebiegu rehabilitacji danego pacjenta. Dlatego też zawód fizjoterapeuty wiąże się z posiadaniem szerokiej wiedzy z zakresu nauk podstawowych dotyczących teorii takich jak anatomia i fizjologia, a także umiejętności właściwego wykorzystania procedur masażu, terapii manualnej czy metod specjalnych. Badania i testy funkcjonalne wykonywane przez terapeutę są bardzo pomocne w przypadku kontroli uzyskiwanych efektów, co pozwala na ciągłe monitorowanie lub ewentualną modyfikację procesu leczniczego. 

Aktualnie dostępność szkoleń z zakresu fizjoterapii jest bardzo duża i niewątpliwie rozszerza możliwości terapeuty. Coraz częściej w swojej pracy fizjoterapeuci ukierunkowują się na terapię określonych zaburzeń, dzięki czemu jeszcze dokładniej mogą diagnozować i pomagać swoim pacjentom.

Działalność fizjoterapeuty jest wielopłaszczyznowa, obejmuje wiele specjalności i technik, stosowana jest w celach leczniczych, ale i także prewencyjnych. Do technik fizjoterapeutycznych można więc zaliczyć:
Techniki diagnostyczne:

ocena symetrii i postawy ciała,

testy screeningowe,

diagnostyka funkcjonalna.

Techniki terapeutyczne:

techniki terapii manualnej np. manipulacje, mobilizacje, punkty spustowe, terapia wisceralna, techniki nerwowo-mięśniowe, suche igłowanie,

techniki treningu leczniczego,

różne formy masażu,

techniki fizykoterapeutyczne np. laseroterapia, elektroterapia, pole magnetyczne, ultradźwięki, krioterapia.

Aleksandra Śnioch

Aleksandra Śnioch

Mgr fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Od 9 lat wyczynowo związana z lekką atletyką – bieganiem. To właśnie poprzez sport narodziła się u niej pasja do fizjoterapii. Pracuje głównie z kobietami w różnym wieku oraz ze sportowcami. Wykonuje terapie ukierunkowane na problemy pacjentów pracując na tkankach głębokich, używając metod leczenia zaburzeń powięziowych oraz wykorzystując metody pracy z patologiami narządu ruchu – pinoterapia. Specjalizuje się również w wykonywaniu masaży m.in. klasycznego, relaksacyjnego, bańką chińską, gorącymi kamieniami, kobiet w ciąży oraz wielu innych. Jej pracę uskutecznia holistyczne podejście do problemów pacjenta.