Czym jest fizjoterapia?

Fizjoterapia to integralna i dosyć „młoda” część obszaru nauk medycznych. Ostatnie lata bezsprzecznie wskazują na jej dynamiczny rozwój, a zainteresowanie tą dziedziną nauki potwierdza stale rosnąca liczba fizjoterapeutów. Aktualnie to jeden ze standardów postępowania.

Fizjoterapia określana jest jako udzielanie świadczeń zdrowotnych mających na celu utrzymywanie, rozwijanie bądź przywracanie zdolności funkcjonalnych i ruchowych. Powyższe działania odpowiednio wcześnie wdrożone przyspieszają powrót pacjentów do zdrowia i do bezwzględnie potrzebnych czynności dnia codziennego. Fizjoterapeuta posiada niezbędne kompetencje do badania, oceniania, diagnozowania czy programowania przebiegu rehabilitacji danego pacjenta. Dlatego też zawód fizjoterapeuty wiąże się z posiadaniem szerokiej wiedzy z zakresu nauk podstawowych dotyczących teorii takich jak anatomia i fizjologia, a także umiejętności właściwego wykorzystania procedur masażu, terapii manualnej czy metod specjalnych. Badania i testy funkcjonalne wykonywane przez terapeutę są bardzo pomocne w przypadku kontroli uzyskiwanych efektów, co pozwala na ciągłe monitorowanie lub ewentualną modyfikację procesu leczniczego. Aktualnie dostępność szkoleń z zakresu fizjoterapii jest bardzo duża i niewątpliwie rozszerza możliwości terapeuty. Coraz częściej w swojej pracy fizjoterapeuci ukierunkowują się na terapię określonych zaburzeń, dzięki czemu jeszcze dokładniej mogą diagnozować i pomagać swoim pacjentom.

Działalność fizjoterapeuty jest wielopłaszczyznowa, obejmuje wiele specjalności i technik, stosowana jest w celach leczniczych, ale i także prewencyjnych. Do technik fizjoterapeutycznych można więc zaliczyć:

Techniki diagnostyczne:

  • ocena symetrii i postawy ciała,
  • testy screeningowe,
  • diagnostyka funkcjonalna.

Techniki terapeutyczne:

  • techniki terapii manualnej np. manipulacje, mobilizacje, punkty spustowe, terapia wisceralna, techniki nerwowo-mięśniowe, suche igłowanie,
  • techniki treningu leczniczego,
  • różne formy masażu,
  • techniki fizykoterapeutyczne np. laseroterapia, elektroterapia, pole magnetyczne, ultradźwięki, krioterapia.

Fizjoterapia jest oddziaływaniem leczniczym, wprowadzającym tkankę w fazę leczenia. W owym procesie wykorzystujemy fizjologiczne i wrodzone mechanizmy adaptacyjno-regeneracyjne organizmu. Indywidualna praca z pacjentem, jego świadomość oraz właściwy instruktaż postępowania to idealna współpraca dążąca do poprawy stanu zdrowia na długie, długie lata.