Przewlekły ból w obrębie kości krzyżowej

Anatomia

Kość krzyżowa jest końcowym i najniższym odcinkiem kręgosłupa. Posiada w swojej strukturze pięć zrośniętych kręgów. Nerwy wychodzące z kości krzyżowej, zaopatrują głównie mięśnie wpływające na ruchomość biodra oraz kończyny dolnej. Autonomicznie sterują narządami wewnętrznymi  takimi jak:

  • macica
  • pęcherz
  • część zstępująca jelita grubego

Kość krzyżowa tworzy połączenie stawowe z ostatnim kręgiem lędźwiowym oraz po bocznej stronie wspólnie z miednicą staw krzyżowo- biodrowy. O ile między kręgiem L5 (ostatni lędźwiowy), a kością krzyżową mamy pewien zakres ruchu, w przypadku stawu- krzyżowo biodrowego jest on bardzo niewielki.

Przyczyny przewlekłego bólu kości krzyżowej

Stare urazy kończyn dolnych, które nie zostały do końca wyleczone mogą być jedną z głównych przyczyn bólu w obrębie kości krzyżowej. Skręcenia stawów skokowych, urazy kolana, złamania lub unieruchomienia kończyny dolnej wiążą się z powstaniem dysfunkcji na poziomie powięzi, a w konsekwencji prowadzą do zmiany wzorca ruchu na patologiczny.

Problemy napięciowe powstają  poprzez nieusunięte skutki urazu lub przez długotrwałe leczenie, które wymusiło przyjęcie pozycji przeciwbólowej i kompensację. Jeśli tak się dzieje, utworzone usztywnienia tkankowe zmieniają biomechanikę kończyny dolnej.

Nieprawidłowe ustawienie oraz ruchomość w obrębie miednicy i odcinka lędźwiowo- krzyżowego, powoduje obciążenie mięśni i powięzi oraz więzadeł i stawów. Dalszą konsekwencją utrzymujących się niekorzystnych wzorców ruchowych nogi, będą przeciążenia i sklejenia tkanek miękkich wokół kości krzyżowej oraz zaburzenie ich ukrwienia. To wszystko zaczyna obciążać na tyle tkanki, że powstaje dolegliwość bólowa.

W przypadku skręceń bądź urazów okolicy stopy i stawu skokowego, dodatkowy wpływ starego przebytego problemu na okolice kości krzyżowej będzie mieć korelacja poprzez unerwienie segmentalne.

Dla uproszczenia, proszę sobie wyobrazić sytuację kiedy ktoś ciągle negatywnie do nas mówi, słowa zaczynają po pewnym czasie obciążać, drażnić i generować emocje np.  złość, gniew. Podobnie jest w przypadku urazu. Staw skokowy nie do końca wyleczony po przebytym uszkodzeniu, zaczyna być tą osobą, która negatywnie oraz przewlekle „mówi”, generując dezorganizującą informację do kości krzyżowej (druga osoba). Staw skokowy jest z nią w bliskiej relacji, z racji unerwienia segmentalnego.

Kiedy „kostka” i tkanki sąsiednie „ mówią negatywnie” do kości krzyżowej przez długi czas, nie mogąc już tego unieść „ wybucha ona złością i gniewem”, którą jest ból. Ta „reakcja emocjonalna” może wpłynąć na kolejne „osoby” powiązane z kością krzyżową poprzez układ nerwowy, np. mięsień gruszkowaty czy pośladkowy wielki. Tak oto stary uraz może zbudować wiele problemów napięciowych i biomechanicznych w obrębie odcinka krzyżowego kręgosłupa oraz sąsiadujących tkanek.

Możliwe lokalizacje objawów

Niedoleczone urazy kończyn dolnych z przeszłości, mogą wiązać się z dysfunkcją na poziomie miednicy oraz kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego. Konsekwencją jest powstanie bólu w obrębie kości krzyżowej.

Zdarza się, że pacjent nie pamięta przebytego urazu lub też nie zdaje sobie sprawy z połączenia między starym problemem, a nowym. Najczęściej przypomina sobie dopiero, kiedy terapeuta zbada daną okolicę i zapyta o przeszłość urazową.

W zależności od restrykcji, ból może manifestować się z różnych stron kości krzyżowej. Niekiedy będzie to górna część- połączenie stawowe kości krzyżowej z kręgiem L5, czasami bardziej boczna -okolica stawu krzyżowo biodrowego lub dolne rejony kości krzyżowej- np. więzadło krzyżowo- guzowe.

Leczenie przewlekłego bólu kości krzyżowej

Leczenie będzie obejmować usunięcie przyczyny problemu, czyli przywrócenie zdrowia w tkankach uszkodzonych i niedoleczonych w przeszłości, za pomocą pracy manualnej. Następnie poprzez pracę manualną fizjoterapeuta będzie zmniejszał wtórne napięcia mięśniowe i powięziowe z kończyny dolnej oraz pośladka. Zredukuje to asymetrie w obrębie miednicy i kręgosłupa oraz przywróci prawidłowy wzorzec ruchu, chodu.

Kolejno ważna będzie praca lokalna w obrębie miejsca bólu, poprawienie odpowiedniego ukrwienia rejonu oraz redukcja sztywności mięśni łączących się z kością krzyżową.

Doleczenie urazu z przeszłości bądź jego konsekwencji urazu uspokoi „negatywną osobę” oraz wpływ na drugą, czyli kość krzyżową. Jednak musi się ona zresetować, odpocząć po tym długim stresie, „ wyciszyć negatywne emocje”. Dlatego jej uspokojenie będzie równie ważne. Przysłuży się temu odpowiednio dobrana praca manualna terapeuty nakierowana na układ nerwowy. Ćwiczenia w ostatniej fazie leczenia, wspomogą powrót do prawidłowej ruchomości miednicy oraz kończyn dolnych.

Proponowane metody leczenia przewlekłego bólu kości krzyżowej

  • Osteopatia
  • Terapia Cranio-Sacralna
  • Terapia Manualna
  • Terapia FM

Treści z serwisu fizjoterapeutaradzi.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy użytkownikiem serwisu a jego lekarzem, fizjoterapeutą czy osteopatą. Serwis ma z założenia charakter informacyjno-edukacyjny co przyczynia się do poszerzenia świadomości
i wiedzy pacjenta, i pozwala dokonać wyboru, które sam, suwerennie podejmuję. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, zawartych w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z osobą specjalizująca się w danej dziedzinie. Administratorzy nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających
z wykorzystania informacji zawartych w serwisie, z pominięciem i nie przestrzeganiem procedur medycznych w tym badań (przedmiotowego/podmiotowego, diagnostyki, stworzenia planu
terapii itp.)

Dominik Konieczny

Dominik Konieczny

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Student Medycyny Osteopatycznej na Still Academy of Osteopathy. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu fizjoterapii i osteopatii m.in. Terapii Cranio-Sacralnej Upledgera, Osteopatycznej diagnostyki i leczenia narządów trzewnych, kręgosłupa, stawów obwodowych. Przez wiele lat związany z Centrum Zdrowia Biegacza. W terapii stosuje zintegrowane podejście do leczenia człowieka, które opiera się na wykorzystaniu wiedzy z zakresu fizjologii, anatomii oraz psychologii, jak również na szerokiej obserwacji ciała, jako największej i najmądrzejszej "encyklopedii" wiedzy o człowieku. Ciągle poszerza swoje możliwości terapeutyczne poprzez zdobywanie wiedzy zarówno na szkoleniach oraz z książek. W leczeniu pacjentów wykorzystuje różne podejścia terapeutyczne. W przeszłości uprawiał lekkoatletykę- rzut oszczepem. Prywatnie lubi uprawiać sport oraz interesuje się psychologią, rozwojem duchowym.

Zobacz inne nasze wpisy