Przykurcz Dupuytrena

Przykurcz Dupuytrena

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Lokalizacja oraz objawy

W początkowym etapie choroby pojawiają się małe zgrubienia, a także grudki pod skórą dłoni, które są efektem włóknienia tkanki na przebiegu rozcięgna dłoniowego. Występuje również opór przy próbie wyprostowania dotkniętych zmianami palców.

Zmiany te lokalizują się w obrębie stawów międzypaliczkowych lub/i śródręczno paliczkowych. Najczęściej występują na przebiegu palca serdecznego i małego.

W dalszym stadium choroby zmiany podskórne, na skutek  postępowania włóknienia utwardzają się jeszcze mocniej utrudniając wyprostowanie palców, bardzo często powodując u nich stały skurcz zgięciowy.

Możliwe przyczyny schorzenia

Choroba Dupuytrena nie posiada do tej pory swojej oficjalnej przyczyny. Za czynniki powodujące zwiększenia ryzyka zachorowania uznaje się powtarzane przeciążenia lub urazy w obrębie dłoni, cukrzyca insulinozależna, alkohol, papierosy i inne używki.

Fizjoterapia przykurczu Dupuytrena

W dobie dzisiejszej medycyny panuje nie do końca słuszny stereotyp, że choroba Dupuytrena kwalifikuje pacjenta na zabieg operacyjny. Nie jest to zawsze słuszne postępowanie, gdyż zwłaszcza w stadium choroby, kiedy przykurcz jeszcze nie stał się twardy i niemożliwy do odprostowania, fizjoterapeuta jest wstanie zniwelować objawy choroby.

Działania fizjoterapeutyczny w tym wypadku nie będą skomplikowane. Rozpoczynając terapię wstępnym zabiegiem jest technika pochodząca z pinopresury o nazwie „zwarcie”. Często już na tym etapie uzyskuje się poprawę elastyczności i zakresu ruchu ale koniecznym jest, aby później kontynuować terapię kolejnymi działaniami.

Kolejną rzeczą jaką może zrobić fizjoterapeuta, wydająca się przynosić najlepsze efekty to suche igłowanie w obrębie brzuśców mięśni zginaczy palców, a przede wszystkim w obrębie ich ścięgien. Nie jest to zbyt przyjemny zabieg ale bardzo często przynoszące zadziwiające efekty. Drugą techniką dobrze sprawdzającą się w tym przypadku jest już wcześniej poznana technika Grad, którą fizjoterapeuta będzie stosował na wizycie, a pacjent będzie ją kontynuował we własnym zakresie w domu.

Jest to przykładowy zestaw leczenia fizjoterapeutycznego w chorobie Dupuytrena. Bardzo często przynosi on zadowalające efekty ale trzeba zaznaczyć, że powrót do całkowitej sprawności nie będzie taki prosty i czasami wymagał interwencji chirurgicznej.

Pamiętaj jednak, że warto przed zabiegiem operacyjnym skonsultować się z fizjoterapeutą. Efekty, które można uzyskać mogą naprawdę Cię zaskoczyć, a jednak zabieg operacyjny to mocna ingerencja w ciało i rzecz uważana jako „ostateczną” w próbie pomocy pacjentowi.

Treści z serwisu fizjoterapeutaradzi.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy użytkownikiem serwisu a jego lekarzem, fizjoterapeutą czy osteopatą. Serwis ma z założenia charakter informacyjno-edukacyjny co przyczynia się do poszerzenia świadomości
i wiedzy pacjenta, i pozwala dokonać wyboru, które sam, suwerennie podejmuję. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, zawartych w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z osobą specjalizująca się w danej dziedzinie. Administratorzy nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających
z wykorzystania informacji zawartych w serwisie, z pominięciem i nie przestrzeganiem procedur medycznych w tym badań (przedmiotowego/podmiotowego, diagnostyki, stworzenia planu
terapii itp.)

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź też...

alzheimer
Dolegliwości bólowe
Tomasz Łukawski

Zaburzenia degeneracyjne OUN w wieku geriatrycznym

Demencja i choroba Alzheimera to najczęstsze przypadłości w wieku geriatrycznego związane ze starzeniem się układu nerwowego (również układu odprowadzania). Objawiające się deficytem pamięci. Problem ma charakter medyczny jak i społeczny.

Read More »
kolano skoczka
Dolegliwości bólowe
Bartłomiej Biedroń

Kolano skoczka: entezopatia więzadła rzepki

Kolano skoczka jest potocznie nazwanym przewlekłym schorzeniem spowodowanym entezopatią więzadła rzepki. Patologia tego więzadła spowodowana jest zaburzeniem układu włókien kolagenowych i najczęściej dotyczy osób uprawiających sport, w którym dużą rolę odgrywa wyskok, a więc lekkoatletyka, czy gry zespołowe jak koszykówka i siatkówka.

Read More »
uszkodzeniestawu barkowo-obojczykowego
Dolegliwości bólowe
Dominik Konieczny

Uszkodzenie stawu barkowo-obojczykowego

Urazy barku mogą mieć wiele konsekwencji w postaci uszkodzeń wielu struktur, z których zbudowany jest kompleks barkowy. Ból pourazowy w okolicy górnej części barku, może być związany z uszkodzeniem stawu barkowo-obojczykowego.

Read More »
zapalenie kaletki podbarkowej
Dolegliwości bólowe
Dominik Konieczny

Zapalenie kaletki podbarkowej i podnaramiennej

Zapalenie kaletki podbarkowej i podnaramiennej, to uciążliwa dysfunkcja stawu ramiennego. Cechuje się bólem podczas aktywności fizycznej a w zaawansowanej fazie przy unoszeniu ramienia oraz w nocny. Bardzo często powstały problem jest konsekwencją tzw. „ciasnoty podbarkowej”.

Read More »
itbs - zespół pasma biodrowo-piszczelowego
Dolegliwości bólowe
Dominik Tabor

ITBS – Zespół pasma biodrowo-piszczelowego

Zespół pasma biodrowo-piszczelowego to stosunkowo częsta kontuzja wśród osób uprawiających bieganie oraz sporty związane z dużą jego ilością. Dolegliwości są związane głównie z bólem bocznej części stawu.

Read More »

Sprawdź też...

udar niedokrwienny
Dolegliwości bólowe
Tomasz Łukawski

Udar mózgu krwotoczny – niedokrwienny

Według definicji WHO (1976) udarem mózgu nazywamy zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym wystąpieniem ogniskowego, a czasem również uogólnionego, zaburzenia czynności mózgu, którego objawy utrzymują się – jeśli nie spowodują wcześniej zgonu – dłużej niż 24 godziny i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa.

Read More »
chondromalacja rzepki
Dolegliwości bólowe
Bartłomiej Biedroń

Chondromalacja rzepki

Chondromalacja rzepki to choroba zwyrodnieniowa chrząstki rzepki, spowodowana jej rozmiękczaniem. Jej pluszowacenie prowadzi do pęknięć i wytwarzania się szczelin. W pierwszej kolejności dochodzi do uszkodzeń w głębokich warstwach chrząstki, które mogą być w początkowej fazie niezauważalne w badaniu obrazowym.

Read More »
złamanie wyrostka łokciowego
Dolegliwości bólowe
Dominik Tabor

Złamanie wyrostka łokciowego

Ze względu na powierzchowne położenie wyrostek łokciowy jest szczególnie narażony na złamania związane z uderzeniem lub upadkiem.

Read More »
zapalenie okostnej
Dolegliwości bólowe
Dominik Tabor

Zespół przeciążeniowy przyśrodkowej części piszczeli – Shin splints

Zespół przeciążenia przyśrodkowej części piszczeli piszczeli (Medial tibial stress syndrome, shin splints; wśród sportowców często nazywane „zapaleniem okostnej”) to jedna z częstszych kontuzji przeciążeniowych. Dotyczy ona pojawiającego się stopniowo bólu piszczeli, lokalizującego się najczęściej w przyśrodkowej, najczęściej 1/3 dalszej części piszczeli.

Read More »
uwięźnięcie nerwu łokciowego
Dolegliwości bólowe
Dominik Tabor

Uwięźnięcie nerwu łokciowego

Każdy z nas doświadczył nieprzyjemnego odczucia związanego z uderzeniem w tylną część łokcia. Powtarzające się urazy w tym regionie mogą prowadzić do uwięźnięcia nerwu i powstania objawów bólowych.

Read More »