Terapia Cranio-Sacralna

Terapia Cranio-Sacralna

Terapia/osteopatia czaszkowo-krzyżowa (CranioSacralna) jest bardzo subtelną formą pracy z ciałem. Służy wzmocnieniu i zaktywowaniu naturalnych sił organizmu, prowadzących do odbudowy zdrowia. Głównym celem terapii jest pobudzenie przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego w ośrodkowym układzie nerwowym, a także innych płynów w ciele, poprzez regulację autonomicznego układu nerwowego. Prawidłowa cyrkulacja płynu mózgowo-rdzeniowego harmonizuje pracę układu nerwowego, poprzez jego odżywienie i detoksykację. Kolejnym aspektem metody jest usuwanie restrykcji na poziomie opony twardej otaczającej ośrodkowy układ nerwowy oraz w obrębie kości czaszki i kości krzyżowej, gdzie znajdują się jej przyczepy.

Ta nieinwazyjna forma terapii manualnej może:

• poprawiać naturalne możliwości samoregulacji, gojenia się ciała
• rozwiązywać problemy psychosomatyczne
• powodować ulgę w szerokiej gamie dysfunkcji i problemów bólowych, szczególnie przewlekłych
• obniżyć poziom stresu poprzez regulację układu autonomicznego i hormonalnego
• poprawić funkcjonowanie narządów trzewnych

Cechą przewodnią terapii jest traktowanie człowieka nie jako choroby, a jako całości, złożoność układów, ciała i ducha jako kontinuum. Terapeuta podchodzi do leczenia z szacunkiem i pokorą, mając świadomość, że w tkankach kryje się historia życia pacjenta.

Historia

Rozwój technik czaszkowych zawdzięczamy W. G. Sutherlandowi, który był uczniem założyciela pierwszej szkoły osteopatii A. T. Stilla. Odważne prace Dr Sutherlanda, w latach trzydziestych XX wieku nad badaniem ruchomości kości czaszki rozwinęły podstawy osteopatii czaszkowej. Po długich badaniach na Uniwersytecie Stanowym w Michigan, między 1975 a 1983 rokiem, amerykański lekarz, osteopata, akupunkturzysta J. E. Upledger wraz z szerokim zespołem specjalistów, rozwinął metodę Sutherlanda.

Jak to działa?

Na mechanizm rytmu czaszkowo-krzyżowego składa się pięć elementów:

• wewnętrzna ruchliwość (motylność) mózgowia i rdzenia kręgowego
• rytmiczne krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR)
• dynamicznie zmieniające się napięcia opony twardej mózgowej
• ruchomość i giętkość kości czaszki
• oddechowa ruchomość kości krzyżowej względem kości biodrowej

Rytm czaszkowo-krzyżowy jest podzielony na tzw. ruch fleksji i ekstensji:
• faza wytwarzania płynu mózgowo-rdzeniowego (fleksja)
• faza absorbcji płynu mózgowo-rdzeniowego(ekstensja)

Adekwatnie do tych faz obserwuję się ruchomość kości czaszki i kości krzyżowej oraz powięzi w całym ciele. W terapii i badaniu najważniejsza jest palpacja, dzięki której terapeuta bada ilości, amplitudę i jakości rytmu czaszkowo-krzyżowego oraz napięcia opony twardej. Na tej podstawie dokonuje się diagnozy i korekcji tego systemu oraz zaburzonych rejonów.
Techniki korekcyjne są zazwyczaj technikami delikatnymi, terapia używa minimalnych sił przyłożenia dźwigni, w większości wypadków 5-ciu gramów (jest to zmienne, głównie jest uzależnione od ciała i potrzeby pacjenta).

Kiedy stosuje się terapię Cranio-Sacralną?

Terapia CranioSacralna jest zupełnie bezpieczna i skuteczna w następujących problemach:
• bólach i zawrotach głowy
• bólach kręgosłupa
• migrenach
• problemach trawiennych
• bólach brzucha
• przewlekłych dolegliwościach bólowych stawów obwodowych
• problemach stawów skroniowo-żuchwowego
• szumach usznych i problemach ucha środkowego
• nerwicach, depresjach, lękach
• dysleksji
• urazach okołoporodowych
• stanach po urazach
• skoliozach
• bólach kolkowych
• zespole napięcia przedmiesiączkowego
• nadpobudliwości u dzieci

Somato-emocjonalne uwalnianie

To zaawansowana forma pracy metody CranioSacralnej. Proces terapeutyczny, w którym terapeuta nasłuchując tkanki, obserwuje rytm CranioSacralny oraz podąża za ruchem ciała. W trakcie wyciszenia rytmu dochodzi często do odblokowania emocji zatrzymanych, słtumionych w tkankach – somie. Podczas terapii, pacjentowi odtwarza się obraz zdarzenia, które wygenerowało kaskadę emocjonalna i zablokowało, usztywniło tkanki. Następnie poprzez specjalistyczny dialog, terapeuta pomaga pacjentowi aby emocje zostały odpowiednie przerobione i ewakuowane z poziomu ciała.Terapia stosowana jest u osób z przewlekłym bólem, którego specjaliści nie są w stanie zdiagnozować poprzez badania medyczne oraz także u osób z problemami emocjonalnymi.

Somato-emocjonalne przyczyny bólu

Urazy fizyczne wiążą się często z doznaniem negatywnych emocji np. lęku, bezsilności. Jeśli zasoby zdrowia pacjenta są w trakcie urazu słabe, z racji różnych przyczyn, może dojść do tzw. kaskady fizyczno-emocjonalnej. Uraz fizyczny generuje ból i uszkodzenie tkanki oraz powstanie negatywnych emocji z nim związanych. Kolejno za tym dochodzi do reakcji fizjologicznej, pobudzenia układu limbicznego (emocjonalny) oraz wegetatywnego układu nerwowego. W trakcie urazu dochodzi również do zadziałania innych zjawisk np. Entropii. Jest to w bardzo dużym skrócie, miara rozproszenia energii. Jeśli dochodzi do urazu pewnego rejonu, na ciało działa energia kinetyczna, która musi zostać w ciele rozproszona. Jeśli nasz organizm już w trakcie urazu jest przeciążony, osłabiony, zdolności do rozproszenia maleją i może dojść do negatywnych konsekwencji w postaci obciążenia tkanek i układu nerwowego. Jak już wyżej zostało nadmienione, powstałe negatywne emocje towarzyszące urazowi, mogą w tym wypadku „dorzucić swoje 5 groszy”. Z racji, że posiadamy zdolność do zapamiętywania urazów i  emocji w tkankach, miejsce objęte urazem zostaje poddane przewlekłemu obciążeniu i bólowi. Nierozładowane emocje mogą podtrzymywać napięcia tkankowe, wzmożone pobudzenie układu nerwowego, a konsekwencją jest brak  poprawy w leczeniu, przewlekły ból.

Urazy emocjonalne z przeszłości między innymi:

  • trudne dzieciństwo
  • problemy z relacjami
  • trudne sytuacje życiowe
  • utrata bliskich
  • wypadki samochodowe
  • zdarzenia traumatyczne

stanowią bardzo duże obciążenia dla organizmu. Ciało i układ emocjonalny działają ze sobą wzajemnie. Przeżycie emocjonalne wiąże się z odczuciem doznania w ciele. Silne przeżycia, które są nieprzepracowane, niezakończone, manifestują się dużym napięciem mięśni, powięzi. Dzieje się to ponieważ, komórki, oraz tkanki mają zdolność do zapamiętywanie emocji. Prowadzi to często do powstania bólu, który wprowadza pacjenta w błędne koło psychosomatyczne

UWAGA! Terapia wykonywana jest tylko po wcześniejszym uzasadnieniu terapeuty o konieczności jej podjęcia i świadomej zgodzie podjętej przez pacjenta. Reakcje te zachodzą na poziomie nieświadomym, pacjent nie musi posiadać świadomości jakich emocji doznał w trakcie urazu lub danego traumatycznego przeżycia. Zdarza się, że negatywne sytuacje zostają poddane dysocjacji, czyli w bardzo dużym uproszczeniu, ulegają wyparciu z poziomu świadomości. Pacjenci nie łączą swoich problemów zdrowotnych z przebytym negatywnym zdarzeniem. Przewlekłe dysfunkcje mogą być jednak ich skutkiem. Dzięki pracy z ciałem, terapeuta jest w stanie pomóc organizmowi uwolnić zablokowane emocje w tkankach co prowadzi do ograniczenia lub usunięcia bólu, a także do poprawy ogólnego samopoczucia.

Zastosowanie terapii Cranio-Sacralnej (somato- emocjonalne uwalnienie):

– przewlekły ból po urazach
– bóle niewiadomego pochodzenia i przyczyny
– trudne przeżycia emocjonalne
– brak sił witalnych
– lęki, strach
– zaburzenia koncentracji
– bezsenność

WAŻNA INFORMACJA!

Terapia somato- emocjonalna nie służy zastąpieniu psychoterapii, a jest często jej uzupełnieniem. Każda zmiana psychologiczna wpływa na fizjologię oraz ciało i odwrotnie. Obserwujemy bardzo dobre rezultaty u pacjentów, którzy łączą psychoterapię klasyczną z terapią CranioSacralną. Jednak jeśli posiadasz przewlekle duże problemy natury emocjonalnej, w pierwszej kolejności należy skonsultować się z psychologiem.

Dominik Konieczny

Dominik Konieczny

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Student Medycyny Osteopatycznej na Still Academy of Osteopathy. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu fizjoterapii i osteopatii m.in. Terapii Cranio-Sacralnej Upledgera, Osteopatycznej diagnostyki i leczenia narządów trzewnych, kręgosłupa, stawów obwodowych. Przez wiele lat związany z Centrum Zdrowia Biegacza. W terapii stosuje zintegrowane podejście do leczenia człowieka, które opiera się na wykorzystaniu wiedzy z zakresu fizjologii, anatomii oraz psychologii, jak również na szerokiej obserwacji ciała, jako największej i najmądrzejszej "encyklopedii" wiedzy o człowieku. Ciągle poszerza swoje możliwości terapeutyczne poprzez zdobywanie wiedzy zarówno na szkoleniach oraz z książek. W leczeniu pacjentów wykorzystuje różne podejścia terapeutyczne. W przeszłości uprawiał lekkoatletykę- rzut oszczepem. Prywatnie lubi uprawiać sport oraz interesuje się psychologią, rozwojem duchowym.

Zobacz inne nasze wpisy