Torbiel Bakera

Torbiel Bakera  powstaje poprzez zwiększenie płynu maziowego zalegającego w dole podkolanowym. Torbiele mogą mieć charakter wtórny lub pierwotny.

  • Pierwotne – głównie o charakterze idiopatycznym, rzadziej spowodowany urazem. Częściej występuje u dzieci. Najczęściej u chłopców. Powstają poprzez wypełnienie kaletki płynem wysiękowym.
  • Wtórne – spowodowane chorobą zwyrodnieniową lub wewnętrznymi uszkodzeniami stawu kolanowego. Częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy w przewadze kobiet. Torbiele wtórne mają połączenie ze stawem, wypełniając się wytwarzanym w nadmiarze, płynem wysiękowym.

Wywiad i badanie torbieli Bakera

Pacjent zgłasza się do gabinetu fizjoterapeuty z uczuciem pełności i niewielkiej bolesności w  tylnej części stawu kolanowego. W badaniu palpacyjnym wyczuwalny niebolesny guzek w okolicy dołu podkolanowego. Zlokalizowanym w kaletce między przyśrodkową głową mięśnia brzuchatego łydki, a mięśniem półbłoniastym.

W przebiegu RZS może dochodzić do znacznych przerostów torbieli i wypełniania jej złogami, co będzie wpływało na zmniejszenie zakresu ruchu w stawie. Przy pęknięciu torbieli może powstać obrzęk łydki. Aby dobrze postawić diagnozę zalecane jest badanie USG, które uwidoczni i zobrazuje umiejscowienie oraz wielkość torbieli.

Należy przeprowadzić różnicowanie pomiędzy torbielą Bakera, a zakrzepicą żył głębokich, krwiakami pourazowymi, tętniakami tętnicy podkolanowej, czy guzami nowotworowymi.

Leczenie torbieli Bakera

Po prawidłowej diagnozie możemy poddać się leczeniu nieoperacyjnemu, lub operacyjnemu.

  • Operacyjne – polega na usunięciu torbieli niepoddającej się leczeniu nieinwazyjnemu.
  • Nieoperacyjne – modyfikacja wysiłku fizycznego, leczenie przeciwobrzękowe, rehabilitacja wpływająca na eliminację patologii stawu kolanowego, dzięki której torbiel może ulec wchłonięciu samoistnemu, oraz przeciwdziałanie nawrotom choroby.

W leczeniu torbieli Bakera najważniejsze jest zwrócenie uwagi na wszelkie czynniki, które mogą brać udział w zaburzeniu odpływu płynów z okolic dołu podkolanowego. Terapeuta sprawdzał będzie głównie tkanki przebiegające poprzecznie do przebiegu żył, naczyń limfatycznych (jak np. przepona oddechowa, przepona moczowo-płciowa). Istotne może okazać się również uwolnienie napięć klatki piersiowej (w celu otworzenia dróg odpływu).

Niejednokrotnie torbiel jest kompensacją napięć powięziowych. Terapeuta za pomocą odpowiednich technik będzie normalizował więc napięcie powięzi, opracowywał przegrody międzymięśniowe oraz opracowywał obszar dołu podkolanowego.

Treści z serwisu fizjoterapeutaradzi.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy użytkownikiem serwisu a jego lekarzem, fizjoterapeutą czy osteopatą. Serwis ma z założenia charakter informacyjno-edukacyjny co przyczynia się do poszerzenia świadomości
i wiedzy pacjenta, i pozwala dokonać wyboru, które sam, suwerennie podejmuję. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, zawartych w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z osobą specjalizująca się w danej dziedzinie. Administratorzy nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających
z wykorzystania informacji zawartych w serwisie, z pominięciem i nie przestrzeganiem procedur medycznych w tym badań (przedmiotowego/podmiotowego, diagnostyki, stworzenia planu
terapii itp.)

Bartłomiej Biedroń

Bartłomiej Biedroń

Założyciel Bartłomiej Biedroń Fizjoterapia. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie. Uczestnictwo w licznych szkoleniach (m. in. terapia manualna wg Maitlanda, terapia powięziowa FDM, manipulacje krótkodźwigniowe HVLA) umożliwia mu holistyczne spojrzenie na problem. Duży nacisk w swojej pracy kładzie na rozmowę i zwiększenie świadomości pacjenta, ponieważ pozwala to na uniknięcie w przyszłości wielu urazów i dysfunkcji. Najważniejszym elementem terapii jest szukanie zdrowia, a nie choroby i odblokowanie procesów, które prowadzą do zaburzenia homeostazy. Fizjoterapię stara łączyć się ze zdrowym odżywianiem i medytacją. Stale poszerza swoją wiedzę podczas szkoleń i czytanych książek. Jego pasją są film, historia, medycyna wschodnia, podróże, literatura oraz jeździectwo.

Zobacz inne nasze wpisy