Torbiel Bakera

Torbiel Bakera

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Torbiel Bakera  powstaje poprzez zwiększenie płynu maziowego zalegającego w dole podkolanowym. Torbiele mogą mieć charakter wtórny lub pierwotny.

  • Pierwotne – głównie o charakterze idiopatycznym, rzadziej spowodowany urazem. Częściej występuje u dzieci. Najczęściej u chłopców. Powstają poprzez wypełnienie kaletki płynem wysiękowym.
  • Wtórne – spowodowane chorobą zwyrodnieniową lub wewnętrznymi uszkodzeniami stawu kolanowego. Częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy w przewadze kobiet. Torbiele wtórne mają połączenie ze stawem, wypełniając się wytwarzanym w nadmiarze, płynem wysiękowym.

Wywiad i badanie torbieli Bakera

Pacjent zgłasza się do gabinetu fizjoterapeuty z uczuciem pełności i niewielkiej bolesności w  tylnej części stawu kolanowego. W badaniu palpacyjnym wyczuwalny niebolesny guzek w okolicy dołu podkolanowego. Zlokalizowanym w kaletce między przyśrodkową głową mięśnia brzuchatego łydki, a mięśniem półbłoniastym.

W przebiegu RZS może dochodzić do znacznych przerostów torbieli i wypełniania jej złogami, co będzie wpływało na zmniejszenie zakresu ruchu w stawie. Przy pęknięciu torbieli może powstać obrzęk łydki. Aby dobrze postawić diagnozę zalecane jest badanie USG, które uwidoczni i zobrazuje umiejscowienie oraz wielkość torbieli.

Należy przeprowadzić różnicowanie pomiędzy torbielą Bakera, a zakrzepicą żył głębokich, krwiakami pourazowymi, tętniakami tętnicy podkolanowej, czy guzami nowotworowymi.

Leczenie torbieli Bakera

Po prawidłowej diagnozie możemy poddać się leczeniu nieoperacyjnemu, lub operacyjnemu.

  • Operacyjne – polega na usunięciu torbieli niepoddającej się leczeniu nieinwazyjnemu.
  • Nieoperacyjne – modyfikacja wysiłku fizycznego, leczenie przeciwobrzękowe, rehabilitacja wpływająca na eliminację patologii stawu kolanowego, dzięki której torbiel może ulec wchłonięciu samoistnemu, oraz przeciwdziałanie nawrotom choroby.

W leczeniu torbieli Bakera najważniejsze jest zwrócenie uwagi na wszelkie czynniki, które mogą brać udział w zaburzeniu odpływu płynów z okolic dołu podkolanowego. Terapeuta sprawdzał będzie głównie tkanki przebiegające poprzecznie do przebiegu żył, naczyń limfatycznych (jak np. przepona oddechowa, przepona moczowo-płciowa). Istotne może okazać się również uwolnienie napięć klatki piersiowej (w celu otworzenia dróg odpływu).

Niejednokrotnie torbiel jest kompensacją napięć powięziowych. Terapeuta za pomocą odpowiednich technik będzie normalizował więc napięcie powięzi, opracowywał przegrody międzymięśniowe oraz opracowywał obszar dołu podkolanowego.

Treści z serwisu fizjoterapeutaradzi.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy użytkownikiem serwisu a jego lekarzem, fizjoterapeutą czy osteopatą. Serwis ma z założenia charakter informacyjno-edukacyjny co przyczynia się do poszerzenia świadomości
i wiedzy pacjenta, i pozwala dokonać wyboru, które sam, suwerennie podejmuję. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, zawartych w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z osobą specjalizująca się w danej dziedzinie. Administratorzy nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających
z wykorzystania informacji zawartych w serwisie, z pominięciem i nie przestrzeganiem procedur medycznych w tym badań (przedmiotowego/podmiotowego, diagnostyki, stworzenia planu
terapii itp.)

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź też...

zablokowanie żeber
Dolegliwości bólowe
Dominik Konieczny

Zablokowanie stawów żebrowo-kręgowych

Zablokowanie stawów żebrowo- kręgowych to częsta dysfunkcja rejonu kręgosłupa piersiowego. Ból między łopatkami lub pod, bądź w okolicy bocznej części kręgosłupa piersiowego może świadczyć o powstałym problemie połączenia żebrowo- kręgowego. Problem bólowy może być mylony z dyskopatią kręgosłupa piersiowego.

Read More »
udar niedokrwienny
Dolegliwości bólowe
Tomasz Łukawski

Udar mózgu krwotoczny – niedokrwienny

Według definicji WHO (1976) udarem mózgu nazywamy zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym wystąpieniem ogniskowego, a czasem również uogólnionego, zaburzenia czynności mózgu, którego objawy utrzymują się – jeśli nie spowodują wcześniej zgonu – dłużej niż 24 godziny i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa.

Read More »
zwichnięcie stawu łokciowego
Dolegliwości bólowe
Dominik Tabor

Zwichnięcie stawu łokciowego

Zwichnięcie stawu łokciowego to częsty uraz w sportach kontaktowych oraz po upadkach z wysokości. Uraz może dotyczyć zerwania więzadeł, przerwania torebki stawowej bądź współistniejących złamań.

Read More »
niedorozwój uda
Dolegliwości bólowe
Tomasz Łukawski

Wrodzony niedorozwój uda

Choroba jest związane ze szerokim spektrum niedoskonałości i zniekształceń kości udowej. Uszkodzenie komponentu kostnego może oznaczać zaburzenia integralności, stabilności i w konsekwencji ruchomości stawów biodrowych i kolanowych.

Read More »
zapalenie kaletki biodrowo-grzebieniowej
Biodro
David Nachman

Zapalenie kaletki biodrowo–grzebieniowej

Kaletka maziowa jest rodzajem worka wypełnionego mazią. Umożliwia płynniejszy ślizg względem siebie poszczególnym strukturą anatomicznym. Zapalenie kaletki biodrowo-grzebieniowej to jedna z dysfunkcji, jakie mogą dotykać obszar stawu biodrowego.

Read More »

Sprawdź też...

ostrogapiętowa
Dolegliwości bólowe
David Nachman

Zapalenie rozcięgna podeszwowego

Dysfunkcja nazywana popularnie ostrogą piętową dotyczy zapalenia struktury tkanki łącznej – rozcięgna podeszwowego. Narażeni są na nie przede wszystkim ludzie wykonujący prace stojące i sportowcy.

Read More »
kręcz szyjny
Dolegliwości bólowe
Tomasz Łukawski

Kręcz szyjny

Kręcz szyi jest przymusowym, asymetrycznym ustawieniem głowy. Polega na przechyleniu jej do boku z jednoczesną rotacją w stronę przeciwną.

Read More »
nauralgia międzyżebrowa
Dolegliwości bólowe
Dominik Konieczny

Neuralgia międzyżebrowa

Neuralgia międzyżebrowa dotyczy schorzenia nerwów międzyżebrowych. Cechuje się silnym i piekącym bólem rejonu żeber i klatki piersiowej. Towarzyszącymi objawami mogą być mrowienie oraz drętwienie w obrębie obszaru skóry zaopatrywanego przez podrażniony nerw.

Read More »