Wstrząśnienie mózgu

Wstrząs mózgu jest skutkiem poważnego urazu głowy, nagłym utraty przytomności, po którym powinno wystąpić pełne wyzdrowienie bez żadnych ubytkowych i objawów neurologicznych, choć mogą występować bóle głowy, wymioty, zaburzeniem równowagi. Powikłania, o ile wytapia mogą być krótko- lub długofalowe.

Objawy wstrząśnienia mózgu

Patofizjologia do dziś nie jest dokładnie znana i obejmuje parę hipotez w którym posiłkuję się eksperymentami na zwierzętach, z pewnością jest to zjawisko złożone, polegającym na czasowym, uogólnionym wyłączeniu czynności nerwowej kory mózgowej, struktur głębokich i pnia mózgu z pourazowego porażenia funkcji neuronów lub pourazowej depolaryzacji błon komórkowych.

Głównym objawem jest utrata świadomości jako następstwo urazu w rejonie głowy, która trwa od kilku sekund do kilkunastu minut. Najczęściej gdy nieprzytomność przedłuża się, może to świadczyć o morfologicznym uszkodzeniu mózgu, czyli zaawansowanym procesie upośledzenia czynności mózgu. Inne objawy to:

  • zaburzenie pamięci o charakterze wstecznym lub następczym
  • zaburzenia wegetatywne w postaci wahań amplitudy ciśnienia tętniczego krwi
  • tachykardii
  • nudności
  • wymiotów
  • bóle głowy, będące wyrazem zaburzeń naczynioruchowych

Wszystkie powinny minąć w przeciągu 1-3 dni, jeśli nie występują dodatkowe powikłania.

Wstrząśniecie mózgu w zależności od siły urazu i następstw z tym związanych dzieli się na cztery stopnie:

  1. Przemijająca dezorientacja bez utraty przytomności z natychmiastowym powrotem do pełnej świadomości, nie stwierdza się niepamięci.
  2. Wyraźniej zaznaczona dezorientacja po urazie oraz bardzo nieznaczny okres niepamięci okołourazowej, bez utraty przytomności.
  3. Bardzo wyraźna dezorientacja (splątanie) z większym okresem niepamięci, głównie wstecznej, utrata przytomności występuje w postaci chwilowego wyłączenia świadomości.
  4. Klasyczne wstrząśnienie mózgu czyli krótkotrwała utrata przytomności, różnie długi okres splątania i różnie długi okres niepamięci wstecznej i następczej.

Diagnostyka wstrząśnienia mózgu

Badanie obejmuję wywiad podmiotowy/przedmiotowy, badanie neurologiczne oraz uzupełnienie badaniami obrazowymi o ile stan sugeruje konieczność, TK nie powinno wykazać żadnych morfologicznych zmian w zakresie mózgowia natomiast MRI może wykazać w istocie białej cechy dyskretnego obrzęku pourazowego bez cech krwotocznych, podlega regresji.

Leczenie wstrząśnienia mózgu

Hospitalizacją są objęci pacjenci z urazem czwartego stopnia, są oni monitorowani i zazwyczaj wypisywani do 48 h, chyba że w trakcie wynikną jakieś dodatkowe komplikacje.

Generalnie wszystkie objawy powinny ustąpić lecz u 1/3 przypadków rozwija się tzw. subiektywny zespół pourazowy w którym występują: ból głowy, zaburzenia snu, koncentracji, pamięci oraz nudności i objawy depresyjne.

Terapia wstrząśnienia mózgu

Czy z perspektywy osteopatii/fizjoterapii możemy coś zrobić? Owszem i jak się okazuje nawet sporo.

Normalizację zaburzeń związanych z zaburzeniami OUN można rozwiązać poprawiając przepływ płynów w obrębie czaszki i klatki piersiowej, mobilizacji stawów odc. szyjnego ponieważ zaburzenia mogą być związane np. z tworem siatkowatym, zaburzeniem błędnika ect. Terapia zawsze jest poprzedzona badaniem w wyniku której przeprowadzane jest postępowanie terapeutyczne.

Treści z serwisu fizjoterapeutaradzi.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy użytkownikiem serwisu a jego lekarzem, fizjoterapeutą czy osteopatą. Serwis ma z założenia charakter informacyjno-edukacyjny co przyczynia się do poszerzenia świadomości
i wiedzy pacjenta, i pozwala dokonać wyboru, które sam, suwerennie podejmuję. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, zawartych w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z osobą specjalizująca się w danej dziedzinie. Administratorzy nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających
z wykorzystania informacji zawartych w serwisie, z pominięciem i nie przestrzeganiem procedur medycznych w tym badań (przedmiotowego/podmiotowego, diagnostyki, stworzenia planu
terapii itp.)

Tomasz Łukawski

Tomasz Łukawski

Założyciel Tomasz Łukawski osteopatia fizjoterapia masaż. Fizjoterapeuta po Uniwersytecie Jagielońskim Collegium Medicum, obecnie student Medycyny Osteopatycznej na Akademii Osteopatii. Posiada 11-letnie doświadczenie zawodowe, zdobywane w ciężkiej pracy w szpitalach (oddział hematologi, onkologii, pulmonologii, ortopedii i neurologii) oraz przychodni wielospecjalistycznej zajmującej się najbardziej skomplikowanymi przypadkami, różnych specjalizacji z całej Polski. W 2018 r podczas targów "Bliżej zdrowia - bliżej natury" wygłosił obszerny referat po tytułem: "Synteza metod fizjoterapeutycznych jako możliwość holistycznej diagnostyki/leczenia pacjenta". Uczestnik wielu kursów i konferencji naukowych, które poszerzyły horyzonty zawodowej pasji. W wolnych chwilach miłośnik literatury pięknej, sztuki, przyrody oraz jazzu i filmów z Jamesem Bondem.

Zobacz inne nasze wpisy