Wstrząśnienie mózgu

Wstrząśnienie mózgu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Wstrząs mózgu jest skutkiem poważnego urazu głowy, nagłym utraty przytomności, po którym powinno wystąpić pełne wyzdrowienie bez żadnych ubytkowych i objawów neurologicznych, choć mogą występować bóle głowy, wymioty, zaburzeniem równowagi. Powikłania, o ile wytapia mogą być krótko- lub długofalowe.

Objawy wstrząśnienia mózgu

Patofizjologia do dziś nie jest dokładnie znana i obejmuje parę hipotez w którym posiłkuję się eksperymentami na zwierzętach, z pewnością jest to zjawisko złożone, polegającym na czasowym, uogólnionym wyłączeniu czynności nerwowej kory mózgowej, struktur głębokich i pnia mózgu z pourazowego porażenia funkcji neuronów lub pourazowej depolaryzacji błon komórkowych.

Głównym objawem jest utrata świadomości jako następstwo urazu w rejonie głowy, która trwa od kilku sekund do kilkunastu minut. Najczęściej gdy nieprzytomność przedłuża się, może to świadczyć o morfologicznym uszkodzeniu mózgu, czyli zaawansowanym procesie upośledzenia czynności mózgu. Inne objawy to:

  • zaburzenie pamięci o charakterze wstecznym lub następczym
  • zaburzenia wegetatywne w postaci wahań amplitudy ciśnienia tętniczego krwi
  • tachykardii
  • nudności
  • wymiotów
  • bóle głowy, będące wyrazem zaburzeń naczynioruchowych

Wszystkie powinny minąć w przeciągu 1-3 dni, jeśli nie występują dodatkowe powikłania.

Wstrząśniecie mózgu w zależności od siły urazu i następstw z tym związanych dzieli się na cztery stopnie:

  1. Przemijająca dezorientacja bez utraty przytomności z natychmiastowym powrotem do pełnej świadomości, nie stwierdza się niepamięci.
  2. Wyraźniej zaznaczona dezorientacja po urazie oraz bardzo nieznaczny okres niepamięci okołourazowej, bez utraty przytomności.
  3. Bardzo wyraźna dezorientacja (splątanie) z większym okresem niepamięci, głównie wstecznej, utrata przytomności występuje w postaci chwilowego wyłączenia świadomości.
  4. Klasyczne wstrząśnienie mózgu czyli krótkotrwała utrata przytomności, różnie długi okres splątania i różnie długi okres niepamięci wstecznej i następczej.

Diagnostyka wstrząśnienia mózgu

Badanie obejmuję wywiad podmiotowy/przedmiotowy, badanie neurologiczne oraz uzupełnienie badaniami obrazowymi o ile stan sugeruje konieczność, TK nie powinno wykazać żadnych morfologicznych zmian w zakresie mózgowia natomiast MRI może wykazać w istocie białej cechy dyskretnego obrzęku pourazowego bez cech krwotocznych, podlega regresji.

Leczenie wstrząśnienia mózgu

Hospitalizacją są objęci pacjenci z urazem czwartego stopnia, są oni monitorowani i zazwyczaj wypisywani do 48 h, chyba że w trakcie wynikną jakieś dodatkowe komplikacje.

Generalnie wszystkie objawy powinny ustąpić lecz u 1/3 przypadków rozwija się tzw. subiektywny zespół pourazowy w którym występują: ból głowy, zaburzenia snu, koncentracji, pamięci oraz nudności i objawy depresyjne.

Terapia wstrząśnienia mózgu

Czy z perspektywy osteopatii/fizjoterapii możemy coś zrobić? Owszem i jak się okazuje nawet sporo.

Normalizację zaburzeń związanych z zaburzeniami OUN można rozwiązać poprawiając przepływ płynów w obrębie czaszki i klatki piersiowej, mobilizacji stawów odc. szyjnego ponieważ zaburzenia mogą być związane np. z tworem siatkowatym, zaburzeniem błędnika ect. Terapia zawsze jest poprzedzona badaniem w wyniku której przeprowadzane jest postępowanie terapeutyczne.

Treści z serwisu fizjoterapeutaradzi.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy użytkownikiem serwisu a jego lekarzem, fizjoterapeutą czy osteopatą. Serwis ma z założenia charakter informacyjno-edukacyjny co przyczynia się do poszerzenia świadomości
i wiedzy pacjenta, i pozwala dokonać wyboru, które sam, suwerennie podejmuję. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, zawartych w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z osobą specjalizująca się w danej dziedzinie. Administratorzy nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających
z wykorzystania informacji zawartych w serwisie, z pominięciem i nie przestrzeganiem procedur medycznych w tym badań (przedmiotowego/podmiotowego, diagnostyki, stworzenia planu
terapii itp.)

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź też...

kolano skoczka
Dolegliwości bólowe
Bartłomiej Biedroń

Kolano skoczka: entezopatia więzadła rzepki

Kolano skoczka jest potocznie nazwanym przewlekłym schorzeniem spowodowanym entezopatią więzadła rzepki. Patologia tego więzadła spowodowana jest zaburzeniem układu włókien kolagenowych i najczęściej dotyczy osób uprawiających sport, w którym dużą rolę odgrywa wyskok, a więc lekkoatletyka, czy gry zespołowe jak koszykówka i siatkówka.

Read More »
koksartroza
Biodro
David Nachman

Koksartroza

Zmiany zwyrodnieniowe, z wiekiem dotykają każdego z nas w mniejszym lub większym stopniu. Jednym z najbardziej narażonych obszarów na takie dolegliwości jest przenoszący bardzo duże obciążenia staw biodrowy.

Read More »
zespół górnego otworu klatki piersiowej
Dolegliwości bólowe
Dominik Konieczny

Zespół górnego otworu klatki piersiowej (TOS)

Zespół górnego otworu klatki piersiowej jest dysfunkcją strukturalną obejmującą bark, klatkę piersiową oraz kręgosłup szyjny. Charakterystyczne objawy obejmują mrowienia w palcach, bóle zmęczeniowe kończyny górnej, bóle okolicy obojczykowej podczas unoszenia ramienia, a także czasem odczucie zimnych dłoni.

Read More »

Sprawdź też...

kręgozmyk
Dolegliwości bólowe
Dominik Tabor

Kręgozmyk

Kręgozmyk to schorzenie kręgosłupa polegające na zmianie pozycji jednego z kręgów względem pierwotnej osi kręgosłupa lędźwiowego.

Read More »