Wstrząśnienie mózgu

Wstrząśnienie mózgu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Wstrząs mózgu jest skutkiem poważnego urazu głowy, nagłym utraty przytomności, po którym powinno wystąpić pełne wyzdrowienie bez żadnych ubytkowych i objawów neurologicznych, choć mogą występować bóle głowy, wymioty, zaburzeniem równowagi. Powikłania, o ile wytapia mogą być krótko- lub długofalowe.

Objawy wstrząśnienia mózgu

Patofizjologia do dziś nie jest dokładnie znana i obejmuje parę hipotez w którym posiłkuję się eksperymentami na zwierzętach, z pewnością jest to zjawisko złożone, polegającym na czasowym, uogólnionym wyłączeniu czynności nerwowej kory mózgowej, struktur głębokich i pnia mózgu z pourazowego porażenia funkcji neuronów lub pourazowej depolaryzacji błon komórkowych.

Głównym objawem jest utrata świadomości jako następstwo urazu w rejonie głowy, która trwa od kilku sekund do kilkunastu minut. Najczęściej gdy nieprzytomność przedłuża się, może to świadczyć o morfologicznym uszkodzeniu mózgu, czyli zaawansowanym procesie upośledzenia czynności mózgu. Inne objawy to:

  • zaburzenie pamięci o charakterze wstecznym lub następczym
  • zaburzenia wegetatywne w postaci wahań amplitudy ciśnienia tętniczego krwi
  • tachykardii
  • nudności
  • wymiotów
  • bóle głowy, będące wyrazem zaburzeń naczynioruchowych

Wszystkie powinny minąć w przeciągu 1-3 dni, jeśli nie występują dodatkowe powikłania.

Wstrząśniecie mózgu w zależności od siły urazu i następstw z tym związanych dzieli się na cztery stopnie:

  1. Przemijająca dezorientacja bez utraty przytomności z natychmiastowym powrotem do pełnej świadomości, nie stwierdza się niepamięci.
  2. Wyraźniej zaznaczona dezorientacja po urazie oraz bardzo nieznaczny okres niepamięci okołourazowej, bez utraty przytomności.
  3. Bardzo wyraźna dezorientacja (splątanie) z większym okresem niepamięci, głównie wstecznej, utrata przytomności występuje w postaci chwilowego wyłączenia świadomości.
  4. Klasyczne wstrząśnienie mózgu czyli krótkotrwała utrata przytomności, różnie długi okres splątania i różnie długi okres niepamięci wstecznej i następczej.

Diagnostyka wstrząśnienia mózgu

Badanie obejmuję wywiad podmiotowy/przedmiotowy, badanie neurologiczne oraz uzupełnienie badaniami obrazowymi o ile stan sugeruje konieczność, TK nie powinno wykazać żadnych morfologicznych zmian w zakresie mózgowia natomiast MRI może wykazać w istocie białej cechy dyskretnego obrzęku pourazowego bez cech krwotocznych, podlega regresji.

Leczenie wstrząśnienia mózgu

Hospitalizacją są objęci pacjenci z urazem czwartego stopnia, są oni monitorowani i zazwyczaj wypisywani do 48 h, chyba że w trakcie wynikną jakieś dodatkowe komplikacje.

Generalnie wszystkie objawy powinny ustąpić lecz u 1/3 przypadków rozwija się tzw. subiektywny zespół pourazowy w którym występują: ból głowy, zaburzenia snu, koncentracji, pamięci oraz nudności i objawy depresyjne.

Terapia wstrząśnienia mózgu

Czy z perspektywy osteopatii/fizjoterapii możemy coś zrobić? Owszem i jak się okazuje nawet sporo.

Normalizację zaburzeń związanych z zaburzeniami OUN można rozwiązać poprawiając przepływ płynów w obrębie czaszki i klatki piersiowej, mobilizacji stawów odc. szyjnego ponieważ zaburzenia mogą być związane np. z tworem siatkowatym, zaburzeniem błędnika ect. Terapia zawsze jest poprzedzona badaniem w wyniku której przeprowadzane jest postępowanie terapeutyczne.

Treści z serwisu fizjoterapeutaradzi.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy użytkownikiem serwisu a jego lekarzem, fizjoterapeutą czy osteopatą. Serwis ma z założenia charakter informacyjno-edukacyjny co przyczynia się do poszerzenia świadomości
i wiedzy pacjenta, i pozwala dokonać wyboru, które sam, suwerennie podejmuję. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, zawartych w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z osobą specjalizująca się w danej dziedzinie. Administratorzy nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających
z wykorzystania informacji zawartych w serwisie, z pominięciem i nie przestrzeganiem procedur medycznych w tym badań (przedmiotowego/podmiotowego, diagnostyki, stworzenia planu
terapii itp.)

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź też...

whiplash
Dolegliwości bólowe
Tomasz Łukawski

Uraz „smagnięcia biczem” (Whiplash)

Zespół zaburzeń powstających po urazach kręgosłupa typu smagnięcia biczem (ang. WAD-whiplash-associated disorders) wiąże się z obecnością wielu dolegliwości. Jest najczęściej wynikiem wypadków komunikacyjnych. Do urazu dochodzi w wyniku silnego odchylenia głowy ku tyłowi, do przodu lub do boku, kiedy to na odcinek szyjny oddziałują duże siły kinetyczne i przypominają smagniecie biczem.

Read More »
uszkodzenie mięśnia płaszczkowatego
Dolegliwości bólowe
Dominik Tabor

Uszkodzenie mięśnia płaszczkowatego

Jedną z częstych przyczyn bólu tylnej części łydki jest uszkodzenie mięśnia płaszczkowatego. Ze względu na niemal bliźniaczo podobne objawy z uszkodzeniem mięśnia brzuchatego szczególnie istotne jest prawidłowe zróżnicowanie problemu.

Read More »
zespół kanału stępu
Dolegliwości bólowe
David Nachman

Zespół kanału stępu

Dolegliwości pacjenta związane z uciskiem struktur znajdujących się w kanale stępu mogą być różne, tak jak i ich przyczyny. Wspólnym mianownikiem w tym schorzeniu będzie sytuacja, gdzie drażniony będzie nerw piszczelowy.

Read More »
kręcz szyjny
Dolegliwości bólowe
Tomasz Łukawski

Kręcz szyjny

Kręcz szyi jest przymusowym, asymetrycznym ustawieniem głowy. Polega na przechyleniu jej do boku z jednoczesną rotacją w stronę przeciwną.

Read More »
zespół kanału gujona
Dolegliwości bólowe
David Nachman

Zespół kanału Guyona

Zespół kanału Guyona dotyczy struktur zlokalizowanych pomiędzy kością grochowatą a haczykowatą. Stanowi częstą przyczynę drętwień oraz dolegliwości bólowych na przebiegu dłoniowej części nerwu łokciowego.

Read More »
zapalenie kaletki biodrowo-grzebieniowej
Biodro
David Nachman

Zapalenie kaletki biodrowo–grzebieniowej

Kaletka maziowa jest rodzajem worka wypełnionego mazią. Umożliwia płynniejszy ślizg względem siebie poszczególnym strukturą anatomicznym. Zapalenie kaletki biodrowo-grzebieniowej to jedna z dysfunkcji, jakie mogą dotykać obszar stawu biodrowego.

Read More »

Sprawdź też...

ropne zapalenie odcinka szyjnego
Dolegliwości bólowe
Tomasz Łukawski

Ropne zapalenie w obrębie odcinka szyjnego

Dolegliwości bólowe okolicy odc. szyjnego zazwyczaj są związane ze zmianami zwyrodnieniowo – wytwórczymi i w większości wypadków można je wyleczyć lub znacznie zmniejszyć objawy. Czasami jednak ból tejże okolicy może mieć poważniejsze podłoże np. zajęcie jego struktur przez proces nowotworowy lub zapalny.

Read More »
zwichnięcie stawu łokciowego
Dolegliwości bólowe
Dominik Tabor

Zwichnięcie stawu łokciowego

Zwichnięcie stawu łokciowego to częsty uraz w sportach kontaktowych oraz po upadkach z wysokości. Uraz może dotyczyć zerwania więzadeł, przerwania torebki stawowej bądź współistniejących złamań.

Read More »
blizna
Blog
Łukasz Birycki

Pieprzyk powodem operacji kolana

Tak jak wspomniałem na mediach społecznościowych, wpisy te będą opisami najciekawszych przypadkówpacjentów z jakimi miałem styczność. O tym, które się tu znalazły nie decyduje ich trudność czy złożoność, ale satysfakcja z ich wyleczenia dzięki której

Read More »
złamanie kompresyjne
Dolegliwości bólowe
Dominik Tabor

Złamania kompresyjne kręgosłupa lędźwiowego

Złamania kompresyjne są jednymi z częstszych uszkodzeń kostnych obszaru kręgosłupa lędźwiowego. Przyczyna leży często w urazie, choć złamanie może wystąpić także w wyniku mechanizmu przewlekłego.

Read More »