Zaburzenia degeneracyjne OUN w wieku geriatrycznym

Demencja i choroba Alzheimera to najczęstsze przypadłości w wieku geriatrycznego związane ze starzeniem się układu nerwowego (również układu odprowadzania). Objawiające się deficytem pamięci. Problem ma charakter medyczny jak i społecznym.

Wieloaspektowość zagadnienia powoduje że w sposób bezpośredni może znacząco wpłynąć na możliwości samoobsługi pacjenta a więc znacznie ograniczy funkcje każdego z układów a najbardziej układu ruchu. Tutaj wkracza fizjoterapia, osteopatia i masaż, czyli praca na zasobach homeostazy.

Demencja – choroba Alzheimera

Demencja, jako skutek uszkodzenia mózgu znacznie obniża procesy poznawcze i choć zazwyczaj jest związana z inną choroba jak np. choroba Alzheimera czy Parkinsona to zdefiniowanie okresu rozpoczęcie jest ciężkie. Według WHO mamy do czynienia ze zespołem objawów które mają charakter przewlekłyi postępujący, takie jak deficyty:

  • Pamięci
  • Myślenia
  • Rozumienia
  • oceny sytuacji

Często są poprzedzane zaburzeniami emocjonalnymi. Choroba Alzheimera jest najczęstszą chorobą neurodegeneracyjną, spotyka po 65 r. lecz w literaturze spotyka się także osób znacznie młodszych.

Diagnostyka polega na weryfikacji objawów które często się powtarzają choć ich nasilenie i/lub charakterystyka może być inna, ponad to epikryzę stawiana jest dzięki testom oceniającym zachowanie i zdolności kognitywne oraz badaniom neuroobrazowym. Wyróżnia się trzy etapy choroby:

  • wczesny
  • umiarkowany
  • zaawansowany

Największy problem jest z poznaniem patogenezy samej choroby ponieważ mamy wiele hipotez m.in.:

  • cholinergiczną (zmniejszona synteza neuroprzekaźnika acetylocholiny)
  • amyloidową (jako przyczyna depozyty β-amyloidu)
  • tau (polimeryzacja białka tau, jak początek choroby)

Reszty hipotez nie będę przytaczał lecz napomknę że stres oksydacyjny będzie odgrywał swą rolę w procesie choroby, jak i szereg innych przyczyn które wpłyną na zaburzenia które w efekcie złożą się na chorobę.

Leczenie, terapia choroby Alzheimera

Przy planowaniu postepowania leczniczego należy uświadomić sobie jak ważnym jest stworzenie zespołu medycznego który będzie się opiekować pacjentami geriatrycznymi.

Stała opieka lekarska z perspektywy badań obrazowych i farmakologii jest niezbędnym elementem terapii która na celu będzie miała sprawić by pacjent w jak najdłuższym, możliwym czasie mógł zachować funkcje poznawcze.

Programowanie fizjoterapii zależne będzie od stopnia komunikowania się z pacjentem, od jego predyspozycji ruchowych i, co najważniejsze, chęci do zmiany obecnego stanu.

Możliwości pracy z takim pacjentem są również ograniczone z powodu zaburzonej i co za tym idzie  niewydolnej kompensacji homeostazy.

Ostatnie doniesienia naukowe nt. układu limfatycznego wskazują że występuje on w oponach mózgowia i odprowadza od powiązanego układu glimfatycznego produkty odpadowe w tym białka amyloidowe (przypomnę że jedna z najbardziej prawdopodobnych hipotez zakłada że to właśnie one a raczej ich zaleganie znacznie przyczynia się do powstawania tejże choroby).

Owo odkrycie powoduje że można postawić tezę że na procesy chorobowe możemy wpłynąć manualnie, technikami osteopatycznymi – poprawiając drenaż okolicy głowy, odc. szyjnego, oraz otworu górnego klatki piersiowej.

Modele takiej terapii są różne i uwzględniają terapię manualna, terapię osteopatyczną, terapię cranio-sacralną, drenaż limfatyczny. Edukacja pacjenta o profilaktyce upadania i wyuczenia pewnego schematu ćwiczeń, które może wykonać samodzielnie w domu.

Odpowiednia dieta bogata w białko, witaminę D3 czy witaminę c, wapń i żelatynę (źródło kolagenu) nie może być pomijana, jest to niezbędny element terapii i powinna być regulowana ścisłestanem organów pacjeta.

Rokowania

Rokowania zależą od stanu w chwili postawienia diagnozy i przystąpienia do procesu programowania terapii, z doświadczenia pracy gabinetowej napiszę że stan wielu pacjentów (nawet zaawansowanych) znacznie się polepszył (obserwacje własne, rodziny), umożliwiło to  godne życie.

Treści z serwisu fizjoterapeutaradzi.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy użytkownikiem serwisu a jego lekarzem, fizjoterapeutą czy osteopatą. Serwis ma z założenia charakter informacyjno-edukacyjny co przyczynia się do poszerzenia świadomości
i wiedzy pacjenta, i pozwala dokonać wyboru, które sam, suwerennie podejmuję. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, zawartych w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z osobą specjalizująca się w danej dziedzinie. Administratorzy nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających
z wykorzystania informacji zawartych w serwisie, z pominięciem i nie przestrzeganiem procedur medycznych w tym badań (przedmiotowego/podmiotowego, diagnostyki, stworzenia planu
terapii itp.)

Tomasz Łukawski

Tomasz Łukawski

Założyciel Tomasz Łukawski osteopatia fizjoterapia masaż. Fizjoterapeuta po Uniwersytecie Jagielońskim Collegium Medicum, obecnie student Medycyny Osteopatycznej na Akademii Osteopatii. Posiada 11-letnie doświadczenie zawodowe, zdobywane w ciężkiej pracy w szpitalach (oddział hematologi, onkologii, pulmonologii, ortopedii i neurologii) oraz przychodni wielospecjalistycznej zajmującej się najbardziej skomplikowanymi przypadkami, różnych specjalizacji z całej Polski. W 2018 r podczas targów "Bliżej zdrowia - bliżej natury" wygłosił obszerny referat po tytułem: "Synteza metod fizjoterapeutycznych jako możliwość holistycznej diagnostyki/leczenia pacjenta". Uczestnik wielu kursów i konferencji naukowych, które poszerzyły horyzonty zawodowej pasji. W wolnych chwilach miłośnik literatury pięknej, sztuki, przyrody oraz jazzu i filmów z Jamesem Bondem.

Zobacz inne nasze wpisy