Zespół zatoki stępu (STS)

Zespół zatoki stępu (STS)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Anatomia

Kanał stępu jest to tunel na pograniczu kości skokowej i piętowej, w ich przednio bocznej części. Jest to zagłębienie, które można znaleźć palpacyjnie przesuwając palce w przód od kostki bocznej. Do zawartości kanału należy więzadło strzałkowo-skokowe przednie (ATFL), więzadło skokowo-piętowe międzykostne, więzadło rozdwojone, przednia część torebki stawowej stawu skokowego, tkanka tłuszczowa, tętnica skokowa boczna, oraz gałęzie nerwu strzałkowego powierzchownego: nerw skórny powierzchowny pośrodkowy i przyśrodkowy.

Przyczyny zespołu zatoki stępu

Zespół zatoki stępu wywołany jest najczęściej nieprawidłową mechaniką stawu skokowego, powodującą nadmierną kompresję lub rozciągnięcie w obrębie zatoki. Wywołuje to podrażnienie licznych struktur w niej się znajdujących, co z kolei wywołuje dolegliwości. Powodami zaburzeń wspomnianej mechaniki może być stopa koślawa lub szpotawa, niestabilność będąca komplikacją po skręceniu stanu skokowego, noszenie butów wymuszających nieprawidłowy ruch. Do innych przyczyn STS należą zwyrodnienia powstałe po przebytych złamaniach oraz powstałe w wyniku choroby zwyrodnieniowej stawów w stawie skokowym oraz powstanie cysty w obrębie zatoki. Długo trwający zespół zatoki stępu prowadzi do uszkodzeń więzadeł, chrząstki, powstania zwłóknień, zwyrodnień oraz zmian martwiczych.

Objawy zespołu zatoki stępu

Jest to ból w obrębie przedniej części stawu skokowego nasilający się podczas obciążenia. Może on mieć charakter zapalny tj. może towarzyszyć mu sztywność i może znikać tymczasowo po rozruszaniu. Jeśli doszło do podrażnienia nerwów mogą pojawiać się również bóle piekące i parestezje. W przypadku poważnych uszkodzeń pacjent odczuwa kłucie oraz niestabilność stawu skokowego. Przy długotrwale utrzymującym się stanie w okolicy zatoki można zauważyć obrzęk, zaczerwienienie i ocieplenie.

Objawy pojawiają się najczęściej z małą intensywnością i nasilają się z biegiem czasu. Mogą również długo utrzymać podobną intensywność.

Diagnostyka zespołu zatoki stępu

Rozpoczynać się powinna od oceny postawy. Widoczne dysfunkcje w obrębie stawu skokowego mogą nam powiedzieć co może dziać się z tkankami w obrębie stopy. Badanie palpacyjne oraz pozytywny objaw Tinela-Hofmanna w okolicy zatoki stępu mogą naprowadzić nas w kierunku STS. Konieczne jest wykonanie badania gry stawowej w stawie skokowym górnym i dolnym, gdyż zaobserwowana tam niestabilność może być bezpośrednią przyczyną problemu. W celu potwierdzenia diagnozy można zastosować iniekcję z lidokainą w obrębie zatoki. Jeśli objawy znacząca zmaleją lub znikną, świadczy to o dobrym rozpoznaniu. Badaniem obrazowym mogącym dobrze ocenić głęboko leżące struktury zatoki stępu jest MRI, jednak to artroskopia uważana jest za najdokładniejszą podstawę do postawienia diagnozy.

Fizjoterapia zespołu zatoki stępu

Leczenie powinno rozpocząć się od eliminacji czynnika prowokacyjnego. Oznacza to zmianę obuwia lub zastosowanie wkładki do buta. Następnie jeśli przyczyną była nieprawidłowa postawa lub niestabilność w stawie skokowym, należy zaproponować pacjentowi ćwiczenia reedukacyjne postawę, wzmacniające mięśnie stabilizujące stopę, rozciągające przykurczone tkanki i poprawiające jego propriocepcję (czucie głębokie). Ponadto wprowadzić należy leczenie przeciwzapalne. Wskazane jest zastosowanie technik manualnych wyciszających okolicę stępu oraz likwidujące ból przedniej części stawu skokowego. Istotne jest też wprowadzenie fizykoterapii czy leczenia farmakologicznego.

Leczenie operacyjne zespołu zatoki stępu

Jeśli STS występuje bez widocznych zmian w obrębie postawy oraz nie można stwierdzić przyczyn prowokujących, należy wykluczyć powstanie cysty w obrębie zatoki za pomocą MRI lub artroskopii. Zabieg artroskopowy należy wykonać również w przypadku braku poprawy w leczeniu zachowawczym. Wykonuje się wtedy czyszczenie uszkodzonych tkanek, zwłóknień oraz przerostu struktur wywołanych przewlekłym zapaleniem. W skrajnych przypadkach stosuje się zespolenie kości skokowej i piętowej.

Bibliografia

  1. Pisani G., Pisani P. C., Parino E. Sinus tarsi syndrome and subtalar joint instability. Clinics in Podiatric Medicine & Sugery 2005;22(1) 63–77.
  2. Helgeson K. Examination and Intervention for Sinus Tarsi Syndrome. North American Journal of Sports Physical Therapy 2009; 4(1): 29–37.
  3. Klausner V. B., McKeigue M. E. The Sinus Tarsi Syndrome. The Physician and Sportsmedicine 2000 ;28(5) 75-80.
  4. Sheng-Kun Li, Yu-Jie Song, Hong Li, Baofu Wei et al. Arthroscopic treatment combined with the ankle stabilization procedure is effective for sinus tarsi syndrome in patients with chronic ankle instability. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 2018;26:3135–3139.
  5. Hertel J. Functional Instability Following Lateral Ankle Sprain. Sports Medicine 2000:361-371.

Treści z serwisu fizjoterapeutaradzi.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy użytkownikiem serwisu a jego lekarzem, fizjoterapeutą czy osteopatą. Serwis ma z założenia charakter informacyjno-edukacyjny co przyczynia się do poszerzenia świadomości
i wiedzy pacjenta, i pozwala dokonać wyboru, które sam, suwerennie podejmuję. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, zawartych w naszym serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z osobą specjalizująca się w danej dziedzinie. Administratorzy nie ponoszą żadnych konsekwencji wynikających
z wykorzystania informacji zawartych w serwisie, z pominięciem i nie przestrzeganiem procedur medycznych w tym badań (przedmiotowego/podmiotowego, diagnostyki, stworzenia planu
terapii itp.)

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź też...

nauralgia międzyżebrowa
Dolegliwości bólowe
Dominik Konieczny

Neuralgia międzyżebrowa

Neuralgia międzyżebrowa dotyczy schorzenia nerwów międzyżebrowych. Cechuje się silnym i piekącym bólem rejonu żeber i klatki piersiowej. Towarzyszącymi objawami mogą być mrowienie oraz drętwienie w obrębie obszaru skóry zaopatrywanego przez podrażniony nerw.

Read More »
naderwanie mięśnia brzuchatego
Dolegliwości bólowe
Dominik Tabor

Uszkodzenie mięśnia brzuchatego łydki

Ostry ból w środkowej części łydki często świadczy o uszkodzeniu mięśnia brzuchatego. Sposób postępowania oraz rokowania zależą w głównej mierze od stopnia uszkodzenia mięśnia.

Read More »
dyskopatia odcinka szyjnego
Dolegliwości bólowe
Tomasz Łukawski

Dyskopatia odcinka szyjnego

Dyskopatia to schorzenia które dotyczy struktury kręgosłupa zwanej krążkiem międzykręgowym. Znajduje się ona pomiędzy kręgami i dzięki swej sprężystości spełnia funkcję amortyzacji sił (wraz z naturalnymi krzywiznami – kifoza, lordoza) które oddziałują na kręgosłup np. podczas skakania. Dyskopatia może wystąpić w różnych segmentach, lecz najczęściej w odcinku lędźwiowym i szyjnym, rzadko w piersiowym

Read More »

Sprawdź też...

złamanie trzonu kości ramiennej
Dolegliwości bólowe
Łukasz Birycki

Złamanie trzonu kości ramiennej

Złamanie trzonu kości ramiennej występuje w wyniku urazu bezpośredniego kończyny górnej, Oprócz unieruchomienia, integralną częścią leczenia jest fizjoterapia.

Read More »
udar niedokrwienny
Dolegliwości bólowe
Tomasz Łukawski

Udar mózgu krwotoczny – niedokrwienny

Według definicji WHO (1976) udarem mózgu nazywamy zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym wystąpieniem ogniskowego, a czasem również uogólnionego, zaburzenia czynności mózgu, którego objawy utrzymują się – jeśli nie spowodują wcześniej zgonu – dłużej niż 24 godziny i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa.

Read More »
zespół cieśni kanału nadgarstka
Dolegliwości bólowe
Bartłomiej Biedroń

Zespół cieśni kanału nadgarstka

Zespół cieśni nadgarstka (CTS) zdarza się stosunkowo często i dotyka około 1% populacji. Najczęściej cierpią osoby w średnim lub podeszłym wieku. Kobiety chorują dwukrotnie częściej niż mężczyźni. CTS rozwija się wskutek ucisku nerwu pośrodkowego na drodze jego przebiegu przez nadgarstek.

Read More »
kręgozmyk
Dolegliwości bólowe
Dominik Tabor

Kręgozmyk

Kręgozmyk to schorzenie kręgosłupa polegające na zmianie pozycji jednego z kręgów względem pierwotnej osi kręgosłupa lędźwiowego.

Read More »